Премини към основното съдържание

Обединено детско заведение ”СЛАВЕЙЧЕ”

Име на фирма: 
СЛАВЕЙЧЕ

история: ОДЗ”Славейче” е детска градина, обединила през 1994 г. три детски заведения – ЦДГ№1, ЦДГ№2 и ЦДГ№3. Първите две са открити непосредствено след 1944 г. в приспособени за целта сгради, намиращи се в центъра на гр. Кюстендил. настояще: Днес тези сгради са филиали на детската градина и притежавайки архитектурна стойност, пренасят романтиката на времето. ОДЗ”Славейче” включва една основна сграда/филиал „Р. Цанева”/ и три филиала, единият от които се намира в с. Коняво. преспектива: В бъдеще детската градина ще продължи да се развива като място, където посещаващите я деца се възпитават и обучават от опитни специалисти чрез интеграция на дейностите. Официалният сайт на училището ще откриете на адрес : www.odz-slaveiche.com Визитна картичка: Брой обучавани деца: Брой групи : Режим на работа: Посещаващите деца за учебната 2012/ 2013 г. са 192. Те са разпределени в 9 групи по възрастов признак. Децата се възпитават и обучават чрез преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, реализирани в занимания и различни видове игри с тях – подвижни, дидактични, сюжетно- ролеви и т.н. В зависимост от възрастовата група заниманията варират между 9 и 12 седмично. целодневно Ръководство на ЦДГ: Преподавателски колектив: Непедагогически персонал: ОДЗ”Славейче” се ръководи от директор. Преподавателският екип наброява 18 детски учителки. Непедагогическият персонал включва: гл. счетоводител,касиер-домакин, 10 пом.-възпитателки, 3 готвачки, общ работник, огняр и 1 прислужник- чистач. База на ОДЗ: - Занимални -специализирани кабинета - Спортни площадки - Кухня - и пр. Детската градина разполага с 9 занимални; 4 отделни от тях спални помещения за децата; 3 специализирани кабинети – 2 медицински и 1 методически кабинет, 2 спортни площадки за децата- една във филиал „Конст. Баня” и една във филиал с. Коняво. една кухня Участие в проекти - Реализирани проекти: - Проекти в ход: - Предстоящо: Проект по двигателна активност Децата в света на народните обичаи ОДЗ”Славейче” е изготвила и представила проект по линия на МОСВ – „За чиста околна среда” на стойност 3000 лв. Предстои чрез реализиране на проект, изготвен от Общинска администрация, да бъдат санирани и подменена дограмата на филиалите „Р. Цанева” и „Д.Дебелянов”. Новости в учебно възпитателния процес: Новото в работата на детската градина е чрез интеграция на дейностите децата да опознаят и се приобщят към чужди страни и култури, като в центъра е детската индивидуалност, подготвена така, че да има готовност да се отвори към света, да реагира адекватно при срещата с непозната среда и култура и свободно да демонстрира своята собствена Постижения: Постиженията в детската градина са свързани главно с децата. След участия в редица общински и други мероприятия, детското заведение е получило множество грамоти с поздравления за добро представяне. Настоятелство: Работа с др. обществени институции: На детската градина предстои сформиране на училищно настоятелство. Обществени институции, с които осъществяваме контакти, взаимоотношения и съвместни мероприятия са Регионална занаятчийска камара, ОДК, ІІ ОУ” Д.Димитри” и др. Детското градина - желана територия: Защо ЦДГ”Славейче” е предпочитана от много родители за своите деца? На първо място- нейното разположение- в центъра на гр. Кюстендил. На второ място, но не по значение- детската градина има своя ясна и разбираема структура и съдържание, т.е. тази структура наподобява семейната йерархия/ предпоставка за това се явяват точно приспособените сгради- средно големи къщи, които наподобяват до голяма степен тези, в които част от децата живеят с родителите си/, но регламентирана по нов начин. Тук те се чувстват социално активни и емоционално стабилни. Чрез градената години хармонична координация между детската градина и семействата на децата се удовлетворяват техните потребностите да живеят в детско общество, като същевременно не се прекъсва връзката със семействата.Затова и резултатите от възпитателно- образователната работа с децата са добри. В ЦДГ”Славейче” сме създали условия възпитанието на децата да се осъществява в колектив от връстници, то носи научно обоснован характер, провежда се в създадена педагогическа среда и се осъществява от професионално подготвени специалисти.

ул.”Р.Цанева”12 Кюстендил Кн България 2500

Местоположение

Bulgaria
42° 16' 55.2252" N, 22° 41' 32.4852" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!