Премини към основното съдържание

Областна администрация на Област с административен център град Кюстендил

Име на фирма: 
Областна администрация на Област с административен център град Кюстендил

Работно време

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията .

Данни за кореспонденция

тел: +359 78 550 650
факс: +359 78 550 690
e-mail: [email protected] - Иван Каракашки - Областен управител на Областна администрация - Кюстендил
e-mail: [email protected] - Мария Чочова - Заместник областен управител на Областна администрация - Кюстендил
e-mail: [email protected] - инж. Любомир Васев - Заместник областен управител на Областна администрация - Кюстендил
e-mail: [email protected] - Официален адрес на Областна администрация - Кюстендил
e-mail: [email protected] - арх. Невяна Йонова - Главен секретар на Областна администрация - Кюстендил
e-mail: [email protected] PR /Връзки с обществеността/ на Областна администрация - Кюстендил
уеб страница: www.kn.government.bg

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44, Пощенски Код 2500

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!