Премини към основното съдържание

Основно училище "Даскал Димитри"

Име на фирма: 
Основно училище "Даскал Димитри"

ОУ "Даскал Димитри" е основно общинско училище в Кюстендил. Създадено е през 1865 година в двора на църквата "Св. Димитър" под ръководството на Димитър Стоянов (Даскал Димитри) и е второто учебно заведение в града. Тогава училищната сграда се състои от училищна зала, пригодена за работа по взаимоучителната метода, и учителска стая от юг. Тази училищна сграда е разрушена през 1892 г. През същата година е построена нова сграда на ул. "Евлоги Георгиев" № 2. Открита е през 1919.

От януари 1963 г. училището се настанява в новопостроена сграда на бул.”Дондуков” № 43, където се помещава и до днес. За учебната 1980/81 година прогимназията се слива с началното училище „Климент Охридски” и става Второ основно училище с курс на обучение от І до VІІІ клас, а от 1982/83 учебна година става ЕСПУ и се създава паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство. През 1988/89 учебна година се поставя началото на училищна картинна галерия от произведения на проф. Асен Василиев, дарени от дъщеря му Екатерина Василева. Отделя се Седмо основно училище. От 1992 г. училището се трансформира от ЕСПУ в основно училище.

Днес в училището се обучават около 450 ученици от първи до осми клас, разделени в 20 паралелки, както и около 25 деца в ПДГ. Формата на обучение е двусменна. Разширено изучаване на музика и изобразително изкуство е заложено за учениците от І до VІІІ клас.

Училището разполага с 15 класни стаи, 4 занимални, специализирани кабинети по английски език, по биология, по химия, по физика, 2 по информационни технологии, 2 по изобразително изкуство, 5 по музика, по БДП и училищна библиотека, спортни площадки за баскетбол, футбол и хандбал, пясъчник за дълъг скок, 2 физкултурни салона.

Директор на училището е Елка Младенова Кръстева, която работи заедно в още 38 педагози, за да осигурят обучението на ученици. В живота и дейността на училището активно участие взимат и учениците – организирани по класове и випуски със свой организационен и ръководен орган - Ученически съвет. Всички те вярват в девиза на училището - "Изкуството е вечно. Ние сме част от вечността".

бул. "Дондуков" №43 Кюстендил 2500

Местоположение

Bulgaria
42° 17' 7.1736" N, 22° 41' 35.3832" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!