Премини към основното съдържание

Основно училище "Христо Ботев"

Име на фирма: 
Основно училище "Христо Ботев"

ОУ „Христо Ботев“ е основно общинско училище в гр.Кюстендил.

Открито е на 18 ноември 1966 г. под името Пето основно училище "Никола Въжаров". Като основно училището съществува до 1986 год., когато е преобразувано в ЕСПУ със спортен профил. В него се запазват общообразователните паралелки от 1 до 8 клас и се създават спортни паралелки от 6 до 12 клас.

През 2001 г.  училището е преобразувано и се разделя на две учебни заведения : Спортно училище „Васил Левски” и Пето основно училище „Христо Ботев”.

От учебната 2008/2009 г е въведена целодневна организация на обучение за начален етап по ІІ вариант: с двама учители на паралелка, с оптимално редуване на часове от задължителната подготовка с часове за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.

Днес в училището се обучават около 170 ученика. Тези от първи до четвърти клас учат в целодневна форма на обучение, а тези от пети до осми - на една смяна (до обяд).

Училището се помещава в 8 класни стаи и 1 занималня, 7 специализирани кабинета - два компютърни, биология, химия, физика, изобразително изкуство и един за клубове по интереси. Спортът се развива на мултифункционална площадка с изкуствена трева, две волейболни площадки, една баскетболна, лекоатлетическа писта и във физкултурния салон.

Осигурено е столово хранене на учениците от 1-4 клас в целодневна организация на обучение в обновена и модернизирана столова и кухненски блок.

Директор на училището е Искра Владимирова. Заедно с нея работят още 20 педагози, стремящи се да научат учениците си да спазват девиза на училището - "Заедно успяваме".

ул."Спартак" № 21, Кюстендил 2500

Местоположение

Bulgaria
42° 16' 56.2296" N, 22° 40' 29.838" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!