Премини към основното съдържание

Рефинансирай сегашните си кредити със сума до 5000 лв. и месечна вноска

ПРОФИ в ЕДНО
Вземете сега до 5000 лв. потребителски кредит от "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за рефинасиране на текущи кредити и ще получите:
1. Бързо одобряване и отпускане на кредита;
2. Приоритетно разгреждане на Вашето искане и изплащане на кредита /в случай на одобрение/

Обединете кредитните си задължения в една единствена месечна вноска.

За контакти: 0899 92 81 92
Любомир Иванов
Кредите експерт "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ул. "Полк. Стефан Манов" 7 /между Виенския салон и Office1Superstore/ в центъра на гр. Кюстендил