Премини към основното съдържание

село Леска

Село Леска се намира в планински район, в географската област Каменица, в западната част на планината Лисец, по десния склон на Лисецкия поток. Селото е разпръснат тип, образувано от махали Кориярска, Памукчийска, Пешова, Ченгийска, Доларска, Занивска, Грънчарица, Рамна нива, Рекалийска.

Unpublished

n/a