Премини към основното съдържание

село Жеравино

Село Жеравино е разположено на границата с Република Сърбия и Република Македония (пирамида №106) в географската област Каменица. Разделено е след 1920 г. между България и Сърбия. Жеравино, и по-специално неговата Горчилска махала, е най-западното населено място в Република България. Има умерен континентален нископланински климат. Селото е от разпръснат тип и е образувано от 5 махали: Дюлгерска, Радевска, Чергарска, Горчилска, Папрадска.

Aspirin | Buy The

Местоположение

Bahrain

Albendazole | Cost Generic

Местоположение

Janiya
Poland

Aspirin | Purchase Cheap Online

Местоположение

United Kingdom

Albendazole | Orders Cod

Местоположение

Camden
Turkmenistan

Aspirin | Cheap Bayer Asa Needed

Местоположение

Moldova

Albendazole | Buy Cheap Information On

Местоположение

Dallas
Guam

Aspirin | Order Online

Местоположение

Liberia

Albendazole | I Want To Purchase

Местоположение

Jennyfer
Guatemala

Aspirin | Purchase Cheap Online

Местоположение

Greenland

Albendazole | Buy In Charleston

Местоположение

Raelynn
Guinea-Bissau