Премини към основното съдържание

село Жеравино

Село Жеравино е разположено на границата с Република Сърбия и Република Македония (пирамида №106) в географската област Каменица. Разделено е след 1920 г. между България и Сърбия. Жеравино, и по-специално неговата Горчилска махала, е най-западното населено място в Република България. Има умерен континентален нископланински климат. Селото е от разпръснат тип и е образувано от 5 махали: Дюлгерска, Радевска, Чергарска, Горчилска, Папрадска.

Biaxin | Fedex Without Prescription

Местоположение

Trinidad and Tobago

Erectalis | Generic Discount

Местоположение

Meena
Macedonia

Biaxin | Order Buy Online Clinic

Местоположение

Costa Rica

Erectalis | Order Online Discount Cheap

Местоположение

Maria
Pakistan

Biaxin | Buy Without

Местоположение

Thailand

Erectalis | Lower Price

Местоположение

Kai
Cameroon

Biaxin | Buy Without Doctor Rx

Местоположение

Cuba

Erectalis | Discount India

Местоположение

Peg
Bahrain

Biaxin | Buy Without Doctor Rx

Местоположение

Bermuda

Erectalis | Generic Buy

Местоположение

Leann
Romania