Премини към основното съдържание

село Раково

Село Раково се намира в планински район. Разположено е в югоизточните склонове на Осоговска планина, по западните и източните клонове на Брезов рид, по едно протежение от север на юг на около 10 км по двата бряга на река Елешница. Намира се на 40 км от село Невестино. В регистър от 1576 г. се споменава като Ракува. Според едно предание е наречено Раково, поради многото раци в река Елешница.

Unpublished

n/a

РУ на МВР Кюстендил Невестино

МВР Невестино

с. Ваксево, с.Ветрен,  с.Длъхчяво Сабляр, с. Долна Козница, с.Друмохар, с. Еремия, с. Згурово, с. Илия, с. Кадровица, с. Лиляч, с. Мърводол, с.Невестино, с. Неделкова Гращица, с.

Местоположение

Bulgaria
42° 15' 17.9496" N, 22° 50' 58.884" E