Премини към основното съдържание

село Киселица

Село Киселица се намира в планински район, в Кюстендилското Краище, в югоизточните склонове на Милевска планина, от двете страни на Киселички поток. През 1971 г. към селото е присъединена Гелчина махала. Селото е разпръснат тип, образувано от 8 махали.

Unpublished

n/a

Над 8000 безработни в Кюстендилска област

Официално безработицата в Кюстендилска област намалява и безработните са 14.1% или 8006 души. За сравнение, в края на юни 2012 година, безработни са били 8294 души.