Премини към основното съдържание

Общината продава овощни земи

ovo.jpg

Община Кюстендил ще организира търг с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти.Те се намират в селата Граница и Берсин. В голямата си част, те са с начин на трайно ползване- овощна градина.
Най- големият имот е в местността "Китката", землището на с. Граница, с площ 112,603 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина и VІ категория на земята. Началната тръжна цена 33 781 лева, без ДДС. Над 31 дка е най- големият имот в землището на село Берсин, местността "Гумното", при начална цена от 9 435 лв.
Продава се и застроен, урегулиран поземлен имот в с.Горна Брестница, с площ от 251.00 кв. метра, с намиращата се в него сграда, със застроена площ от 50.00 кв. метра, на един етаж, конструкция - паянтова и година на построяване 1930 год. Начална тръжна цена- 5 450 лева, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 09.06.2015 год. от 9,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 16.06.2015 год., при същите условия.
Източник:dariknews.bg
сн:cvetq.info