Премини към основното съдържание

Кафе Фреш гр. Кюстендил

Кафе-аперетив с 10 годишна история.

Регионална здравна инспекция-Кюстендил

Регионална здравна инспекция (РЗИ) Кюстендил осъществява държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет

Общински театър-Кюстендил

За начало на театралното дело в Кюстендил се смята 1873 година когато е играна пиесата на Йован Ст. Попович „Зла жена” – побългарена от анонимен автор. Пиесата е играна в Килийното училище.

Съюз на българските филателисти-Кюстендил

ЗАКОН ИЛИ СПИРАЧКА НА КОЛЕКЦИОНЕРСТВОТО

На 8 юни 2013 г. в София се състоя годишното събрание на Съюза на българските колекционери, където членува и Съюзът на българските филателисти.

Камара на строителите в България Областно представителство Кюстендил

- Председател на КСБ ОП
Инж.Светослав Борисов
Г-н Борисов е Управител във фирма „АЙ ДИ ЕС БИЛДИНГ” ООД от 2007г.
Завършил е УАСГ специалност „Строителство на сгради и съоръжения” гр.София.

Адвокатска колегия-Кюстендил

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Областна администрация на Област с административен център град Кюстендил

Работно време

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.
Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията .

Днес християнският свят отбелязва Рождество Христово

Коледа започва от полунощ – с обичая Коледуване. Според българските традиции в него участниците са само мъже – ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже.

Кюстендилци си искат съботния влак за Перник

Жители на Кюстендил изказаха несъгласието си със спирането на съботния влак за Перник, който се връща в Кюстендил в неделя.

Спряха делото срещу братя Галеви

Кюстендилският окръжен съд спря временно производството за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества.Това е поиска